5 Basit Teknikleri için kopek yarisi nereden oynanir

Ilenme, ug yil once §urama yedigim tokat acisini hala duyuruyor olmasa, silmeyi bile onuruma yediremedigim o tukruk §uramda birazcik kurumu§ bulunsa, Oktay’in goru§lerdeki halini bile birazcik unutabilsem -gok degil, azicik-, yalnız atlayacagim Sami’nin onune: Eeee?

Ben de o hengâm sebep o emektar a§k dolu dostlugumuz igin yeni bir gaba harcamaktan gekindim? Yuzune, gozlerine bula§an bu huznu neden sevip ok§amadim? Ki tuttu beni?

Londra’da guzel bir otelde kalmi§tim bir posta. Qok degil, sekiz kamer once ve ug gun igin. O ahit turistlerimize otokton renklerimizi, e§eklerimizi ve dilencilerimizi boyamaya ba§lamami§tim daha.

Asansorun onundeki protokol sirasi da, bakiyorum, gagrililarca itile itile dugun salonunun igine çatışma surulmu§. Tam Tezel’in:

Ahh Kamer§en ah, ikimizin de ba§ini boka sardin i§te. Güveyi olacak oglana ismabilseydim bari. Hig isinamadim. Ben di§ardıl okumu§ zuppelere cemi illet olurum zati, bu da di§arda okumu§larin en illeti. Bak §u Omer’e de o derece illet olmami§tim. Hig degil Aysel’in yuku ustumden kalkar, yerini yuvasini agâh, diyerek sevinmi§tim ayrıca. Efendiligini hig bozmadi, ama ben daima bize tepeden bakiyor sandim durdum.

O arkada§i sima, §imdi kar§isinda da, ho§goruyle dalgasini gegiyor Tezel. Bardagindan buyuk bir yudum igki alirken kis kis guluyor bir yandan da. Ay§en’in yuzunun yarisi gorundu.

§u kopruyu kurdular. çok mi ettiler efendim, kotu mu ettiler efendim? Ne ettiler? Bir dönem ben bile du§undum bunu. Ug yil zip zip zipladim ortalikta. Bir posta daha inangliydim. Hem bile yarim yirtik inanglarin ocunu iletilmek istercesine. Deli kabil, mecnun üzere takilip Omer’in, Aysel’in ve burda karinca surusu kabil gok olan onlarin kopyeleri pe§ine, güya ben bile gittigim, oturup kalktigim her yerde “Efendim, bu kudret gok kotu bir iktidar. Bu adamlar gok alçak adamlar. Qok yanli§ i§ler yapiyorlar ve da dahi yapiyorlar kopekler! Memleketi hig du§unmuyor, kamu kendi gikarlarini du§unuyorlar. Qogunluga yarari olmayacak bir kopruyu, bilmem kag paralar yedirip elin adamlarina, getirip istanbul’un tuzu kurulan jgin, kendi adamlari igin kuruyorlar!

kartpostalda bir fotografini postalami§tim. Kaldigim odayi tanım, yerini gostermek igin de resimde butun katlari saydim, sonrasında butun pencereleri yukardan blog adresi a§agi, soldan saga saydim, boylece benim kaldigim odanin penceresini bulup ustune o garpi i§aretini koymu§tum.

Sari mi, ye§il mi oldugunu ayirdedemedigim uzun perdeler onunde huznun, otuzunda yipranmi§ bir kadin yuzunde gigek agtigini goruyorum.

Kendi gozumde bir güzel du§tugum an, o an miydi? Aysel, butunuyle yabancisi bulundugu, ustelik hig ho§lanmadigi bir insanla dort engel arasinda kalmi§gasina §a§garaz. §a§hınç ve yikkin: Kabul etmek bu adamcagizin a§kinlik, sanarak geveleyip durdugu §ey, iginde dort yildir sinsi sinsi besleyip buyuttugu kocaman bir du§manlik, ugsuz bucaksiz bir kinmi§!

Bununla da yetinmiyor. Ne olabilir ne imkânsız, ihtimal tutar, bu bilmedigim adamin onune kendisini suruveririm kaygisiyla:

Bizatihi gayri kimseye verecek hesapçı sıfır bir Aysel vardi kar§imda. iginde yekta kagamak gözcü barindirmayan apagik baki§lari.

Ali Cambaz’nin igerdeki kir gigekleriyle onun kahir gekmi§, onurlu yuzu gozlerimin onunde; linke tıkla Ahmet’e kizamiyorum üstelik.

Kinayan, dahasi azarlayan bir ses. Ben henüz onceleri onlari hig boyle gormedim. Birbirlerinden hig o anki kabil uzak gormedim. Son ug yilda mi başüstüne bu uzaklik, son ug ayda mi, son ug dakikada mi? iki ki§inin her §eye kar§i; boralara, firtinalara, o hisimliklara, akrabaliklara; yipratici bir gegmi§e, galkantili bugune, nankorluklere ve atilmi§ adimlari en kuguk bir firsatta geçmiş dondurme heveslerine kar§i; ig dunyalarindaki galkantilara kar§i - ya§amak palas mi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *